BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorosz Andrzej (Bank Gospodarstwa Krajowego), Solarz Jan K. (Bank Gospodarstwa Krajowego)
Title
Krajowy sektor bankowy w integrującej się Europie
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 125-137, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Sektor bankowy, Banki
Economic and political integration of Europe, Banking sector, Banks
Abstract
Celem niniejszej pracy jest pobudzenie dyskusji nad koniecznością i możliwościami utrzymania tożsamości krajowego (lokalnego) sektora bankowego (finansowego) w integrującej się Europie. Scharakteryzowano tu główne kierunki rozwoju sektorów finansowych nowych i starych państw członkowskich UE, a także przedstawiono miejsce i rolę specjalnych instytucji finansowych występujących na poszczególnych rynkach lokalnych. Całość zamykają wnioski odnoszące się do zasadniczego problemu referatu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abraham J.P., Van Dijcke P., European Financial Cross-Border Consolidation, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Leuven 2002.
 2. Bonin J.P., Hasan I., Wachtel P., Privatizaton Matters: Bank Efficiency In Transition Countries, World Bank, Washington 2004.
 3. Galindo A., Micho A., Powell A., Local Lenders or Fickle Financiers: Foreign Banks In Latin America, Inter-American Development Bank, San Paulo 2005.
 4. Goldberg L., Financial - Sector Foreign Direct Investment and Host Countries: New and Old Lessons, Staff Reports Fed, New York 2004.
 5. Manna M., Developing Statistical Indicators of the Euro Area Banking System, "Working Paper Series" 2004, No 300.
 6. Pawłowska M., Poziom konkurencji i efektywność a konkurencja w polskim sektorze bankowym, NBP, Warszawa 2005.
 7. Schueler M., Jeinemann F., How integrated are the European retail financial markets'?, Centre for European Economic Research, Berlin 2004.
 8. Solarz J.K., Dobra publiczne w usługach finansowych, "Ekonomia" 2004, nr 13.
 9. Stirbu C, Financial Market Integration In a Wider European Union, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg 2004.
 10. Structural analysis of the EU Banking Sector. Year 2002, ECB, Frankfurt 2003.
 11. Stulz R.M., The Limits of Financial Globalization, NBER, "Working Paper" 2005, No 11070.
 12. Zieliński J., Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, UW, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu