BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galbarczyk Tamara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Charakterystyka sektora banków spółdzielczych w Polsce
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 163-173, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Banki komercyjne
Banking sector, Cooperative banks, Commercial banks
Abstract
Na początku artykułu omówiono zasady tworzenia i funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce. Następnie przedstawiono sytuację sektora banków spółdzielczych przed wejściem w życie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Na koniec scharakteryzowano sektor banków spółdzielczych w latach 2001-2003.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 50 największych banków w Polsce, "Bank", marzec 2001.
 2. 50 największych banków w Polsce, "Bank", marzec 2002.
 3. G-6 staje się faktem, "Bank" 2001, nr 6.
 4. Kaszubski R.W., Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce, KiK, Warszawa 1998.
 5. Morawiecka A., Kolejny udany rok; Wyniki instytucji finansowych 2003, "Rzeczpospolita", 3.06.2004, dod. "Świat Pieniądza".
 6. Orzeszko T., Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1998.
 7. Papuga J., Jaka przyszłość banków spółdzielczych?, "Rolnictwo" 2000, nr 38.
 8. Porębska A., Konsolidacja sektora spółdzielczego nabiera tempa, "Bank" 2001, nr 12.
 9. Potocki W., Konsolidacja sektora banków spółdzielczych, "Bank i Rolnictwo" 2000, nr 2.
 10. Potocki W., Potrzeba nowych decyzji, "Bank i Rolnictwo" 2001, nr 8.
 11. Rak R., Nowy fundusz pomocowy BFG dla banków spółdzielczych, "Bezpieczny Bank" 2001, nr 1/2.
 12. Sietczyńska W., Zrzeszenie Krajowe Banków Spółdzielczych - gwarancja bezpiecznego banku, "Bank i Rolnictwo" 1997, nr 9.
 13. Sytuacja finansowa banków w 2000r. Synteza, NBP, GINB, Warszawa 2001.
 14. Sytuacja finansowa banków w 2001 r. Synteza, NBP, GINB, Warszawa 2002.
 15. Sytuacja finansowa banków w 2002 r. Synteza, NBP, GINB, Warszawa 2003.
 16. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza, NBP, GINB, Warszawa 2004.
 17. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych o BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1994, nr 80, poz. 369 z późn. zm.).
 18. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 19. Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).
 20. Wyniki instytucji finansowych 2003, "Rzeczpospolita", 3.06.2004, dod. "Świat Pieniądza".
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu