BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Doradztwo bankowe i jego stan w Polsce
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 245-255, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Banki komercyjne
Banking sector, Cooperative banks, Commercial banks
Abstract
Na początku artykułu omówiono czynności informacyjno-doradcze jako integralny element usług banku oraz możliwości zastosowań doradztwa bankowego. Następnie przedstawiono istotę doradztwa bankowego oraz różnice, występujące pomiędzy doradztwem bankowym a konsultingiem. Na koniec zaprezentowano warunki dobrego doradztwa bankowego oraz stan doradztwa w Polsce. Omówiono również doradztwo bankowe w świetle sprawności procesów sprzedażowych w banku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beyer H.T., Kundenoriertierte Personalfuehrung im Bankbetrieb, w: H.T. Beyer, L. Schuster, С. Zimmer, Neuere Entwicklungen in Bankbetriebswirtschaftlehre und Praxis, Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main 1988.
  2. Hagenmueller K.F., Der Bankbetrieb. Aktivgeschaeft und Dienstleistunggeschaefie, Gabler GmbH, Wiesbaden 1976.
  3. Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  4. Metz M., Kundenfreundliches Verhalten als qualitives Instrument des Bankbetriebes, Johann Wolfgang Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main 1985.
  5. Schmoll A., Kreditkultur. Erfolgsfaktor im Kreditgeschaeft der Banken, Manz-Gabler, Wien 1988.
  6. Swoboda U.C., Bankowość detaliczna. Strategie marketingowe i procesy zarządzania, CeDeWu, Warszawa 2000.
  7. Zalega K., Czy znasz klienta, "Gazeta Bankowa", 18.10.2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu