BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniewska Grażyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wpływ technologii informacyjnych na konkurencyjność polskich banków spółdzielczych w świetle rozwiązań Unii Europejskiej
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 285-291, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Konkurencyjność banków, Banki spółdzielcze
Information Technology (IT), Banks' competitiveness, Cooperative banks
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Odpowiednie zastosowanie technologii IT może pomóc bankom spółdzielczym umocnić ich pozycję konkurencyjną. Omówiono determinanty wykorzystania IT w bankach spółdzielczych w kontekście wymogów Unii Europejskiej. Przedstawiono również efektywność nakładów na technologie informacyjne w bankach spółdzielczych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz Т., Analiza zmian efektywności "dużego" banku na podstawie dekompozycji wskaźnikowej Davida Cole'a, "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
  2. Fitta G., IT już nie daje przewagi, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 38.
  3. Kim C.S., Davidson L.F., IT Investment as Integral Part of Banking Strategies for Improving Business Performance, Florida International University, Working Paper I&M 3067, Miami 2003.
  4. Kowalczyk D., Fundusze unijne w spółdzielczym sektorze bankowym, "Bank" 2005, nr 1.
  5. Maciejewski K., Karty w każdej gminie, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 45.
  6. Wilkowicz Ł., Partnerzy małych firm, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 45.
  7. Wolski A., Konkurencyjność polskiego sektora bankowego w przeddzień przystąpienia do UE, materiały konferencyjne "Banki spółdzielcze a Unia Europejska", Stryków 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu