BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garczyński Dariusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banku komercyjnego
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 393-399, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko operacyjne, Banki komercyjne
Internal audit, Risk management, Operational risk, Commercial banks
Abstract
W artykule przedstawiono istotę ryzyka operacyjnego oraz czynniki, które na nie wpływają. Następnie omówiono rolę audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym oraz standardy audytu wewnętrznego, obejmujące: Standardy Atrybutów (Seria 1000), Standardy Działania (2000) oraz Standardy Wdrożenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Basle Committee on Banking Supervision, Supporting Document to the Basle Capital Accord, Basle Jan. 2001, http://www.bis.org/publ/
 2. Basle Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basle Feb. 2003, http://www.bis.org/publ/
 3. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004.
 4. Gołębiowski G., Marchewka-Bartkowiak K., Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym, "Materiały i Studia NBP", Zeszyt nr 181, Warszawa 2004.
 5. Jakóbczak J., Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 6. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 7. McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, FRRwP, Warszawa 2004.
 8. Pokojska M., Antidotum na ryzyka, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 5.
 9. Rekomendacja H dotycząca kontroli wewnętrznej w banku, NBP, Warszawa 2002.
 10. http://www.iia.org.pl/images/Standards%20IIA%20Approved.pdf (25.09.2004).
 11. http://www.mf.gov.pl/_files_/informatory/kontrola_finansowa/saw.pdf (25.09.2004).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu