BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeb Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży)
Title
Analiza wpływu efektywności banków komercyjnych na poziom dywidend i wysokość wynagrodzenia zarządów
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 441-451, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Efektywność banków, Banki komercyjne, Dywidenda
Banks' efficiency, Commercial banks, Dividend
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest określanie czynników decydujących o polityce realizacji wypłaty dywidendy oraz wpływających na kształtowanie się wysokości wynagrodzeń zarządów banków komercyjnych. Analizą objęto pięćdziesiąt trzy banki komercyjne prowadzące działalność w Polsce na koniec roku 2003. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brigham E., Houston J., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005.
 2. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, FRRwP, Warszawa 2003.
 3. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Gordon M, Optimal Investment and Financing Policy, "Journal of Finance", May 1963.
 5. Grzegorczyk W, Coraz większa część na dywidendę, "Rzeczpospolita", 17.08.2004 r.
 6. Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 7. Lintner J., Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices, and the Supply of Capital to Corporations, "Review of Economics and Statistics", August 1962.
 8. Miller M., Modigliani F., Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares, "The Journal of Business", October 1961.
 9. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 1998.
 10. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 11. Szablewski A., Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu