BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernal Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem od towarów i usług
Treatment of Agriculture under Value Added Tax in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 7-14, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Rolnictwo, Produkty rolne
Agriculture, Agricultural products
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena konsekwencji stosowania szczególnych rozwiązań w podatku od towarów i usług odnoszących się do działalności rolniczej. (fragment tekstu)

The main object of the article is to judge consequences of a special treatment of an agriculture in polish value added tax. The authorities in Poland try to support farmers through levying a lower tax rate on basic foods and introducing special constructions related to farmers. Introducing a construction of a lump-sum farmer had to alleviate farmers' tax burdens but in fact it may cause damage to themselves. Negative consequences may reflect to propensity to invest, discrimination of starting and small scale farmers, discrimination of exporters and intra-Community suppliers of goods, an increase of business risk and tax evasion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Art. 43 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  2. Art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
  3. Bird R.M., Oendron P.P.: The VAT in Developing and Transitional Countries. Cambridge University Press 2007, s. 121-125
  4. Ebrill L. Keen M., Bodin J.P., Summers V.: The modern VAT. International Monetary Fund, Washington D.C. 2001, s. 102
  5. Fereniec J.: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa. Wydawnictwo Uczelniane WSPR w Siedlcach, Siedlce 1997, t. 1, s. 153.
  6. Kropiwnicki J.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w latach 1989-2000. W: Polska transformacja. Sukcesy i bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003,5. 117.
  7. Manteuffel R.: Godność zawodu rolnika. "Odrodzenie" 1983, nr l cyt. za J. Fereniec: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa. Wydawnictwo Uczelniane WSRP w Siedlcach, Siedlce 1997, t. l, s. 58.
  8. Value-Added Tax: Administrative and Policy Issues. Red. Tait. IMF, Washington DC, 1991, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu