BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska-Masłowska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zyskowność klienta banku komercyjnego - koncepcje i kalkulacje
Source
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 461-466, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Banki komercyjne, Wartość klienta, Wartość życiowa klienta
Commercial banks, Customer value, Lifetime Value (LTV)
Abstract
W artykule omówiono pojęcie zyskowności klienta banku oraz przedstawiono metody pomiaru zyskowności klienta banku komercyjnego. Na koniec zaprezentowano obliczanie tzw. życiowej wartości klienta (Life Time Value – LTV).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Difin, Warszawa 1997.
 2. Blattberg R.C., Getz G., Thomas J. S., Klient jako kapitał. Budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim, MT Biznes Sp. z o.o., Konstancie-Jeziorna 2004.
 3. Budowa CRM analitycznego, White Paper 2001, www.infovide.pl (20.04.2004).
 4. Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami, ABC, Warszawa 2001.
 6. Czachowski L., Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, UG, Gdańsk 1997.
 7. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 8. Gigol K., Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger, Warszawa 2000.
 9. Gordon I.H., Relacje z klientem Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001.
 10. Hołub-Iwan J., Analiza opłacalności klientów, w: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.
 11. Kulińska-Sadłocha E., Controlling w banku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Matten C, Zarządzanie kapitałem bankowym, ABC, Warszawa 2000.
 13. Storey C, Easingwood C, Determinants of new product performance: A study in the financial services sector, "International Journal of Service Industry Management" 1996, Vol. 7.
 14. Szeflińska G., Grafikowa V., Opolski K., Efektywność produktów bankowych, "Zeszyty Finansowe" 2003, nr 9.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu