BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryła Aleksander (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Durbajło-Mrowiec Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rachunek kosztów w controllingu jednostek służby zdrowia
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 18-23, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Rachunek kosztów, Narzędzia controllingu, Służba zdrowia, Materiały konferencyjne
Cost accounting, Controlling tools, Health service, Conference materials
Abstract
Podstawową zaletą istniejącego modelu rachunku kosztów jest możliwość identyfikacji przeważającej części kosztów oraz ustalenie ich poziomu dla jednostek wewnętrznych placówek służby zdrowia. Informacje te. pozwalają wprowadzić proste ceny kosztowe, które stanowią podstawę decyzji o likwidacji lub dzierżawie niektórych wydziałów pomocniczych (np. pralnia, kotłownia). Usługi wykonywane dotychczas przez te wydziały zostają zlecane na zewnątrz, gdyż takie rozwiązanie jest znacznie tańsze. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hofmeistern S.R.: Controlling. Podstawy i planowanie. TecScript Dokumentationsdienste GmbH, Wiedeń.
  2. Hülsenberg F., Wróbel J.: Controlling, TNOiK, Zielona Góra 1995.
  3. Projekt Zarządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad ewidencji przychodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. z 1991 r. nr 91, poz. 408.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu