BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jadamus-Hacura Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Przykład strategii tworzenia portfela akcji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 41-50, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
Papiery wartościowe, Portfel akcji, Stopa zysku, Prognozowanie stóp zysku akcji
Securities, Equity portfolios, Profit rate, Forecasting the return rate of shares
Abstract
Kształtowanie się zjawisk ekonomicznych, w tym również stóp zysku papierów wartościowych, charakteryzuje pewna inercja, która pozwala na wykorzystanie informacji z przeszłości do prognozowania przyszłych wartości interesujących nas zmiennych. Wielu inwestorów jest skłonnych przyjąć, że mniej ryzykowna jest inwestycja w akcję, dla której wartość przyszłej stopy zysku można było w ostatnim okresie ustalić korzystając z jednego z licznych sposobów ekonomicznej analizy szeregów czasowych, przy czym błąd, jaki popełniono przy ocenie tej wartości był na poziomie akceptowanym przez inwestora. Innymi słowy, wykorzystanie dostępnych w momencie t obserwacji szeregu czasowego stóp zysku danej akcji do oszacowania prognozy jej wartości (i związanego z nią błędu oszacowania) na następną sesję giełdową w momencie (t+1) może stanowić podstawę wyboru danego papieru wartościowego do portfela. Ta intuicyjnie prosta przesłanka jest podstawą koncepcji wyboru portfela akcji przedstawionej w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Box G.E., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN 1983.
  2. Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
  3. Montgomery D.C., Johnson L.A., Gardiner J.S.: Forecasting and time series analysis. New York: McGraw-Hill, Inc. 1990.
  4. Milo W.: Szeregi czasowe. Warszawa: PWE 1990.
  5. Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu