BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konarzewska-Gubała Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Gil Krzysztof (Politechnika Wrocławska)
Title
System wspomagania decyzji Komisji Przyjęć na Magisterskie Studia Menedżerskie (Program MBA w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 51-66, rys.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
System edukacji, Edukacja ekonomiczna, Kształcenie ekonomistów, Master of Business Administration (MBA)
Educational system, Economic education, Education of economists, Master of Business Administration (MBA)
Abstract
Celem opracowania jest zaprezentowanie prototypu narzędzia informatycznej wspomagającego pracę Komisji Przyjęć na MSM. System ten o cechach systemu wspomagania decyzji gromadzi i przetwarza informacje pochodzące z dokumentacji kandydatów oraz wywiadu z nimi oraz umożliwia uzgodnienie przez członków Komisji ostatecznej listy kandydatów przyjętych na studia.
W części 2. opracowania ukazujemy strukturalizację problemu selekcji kandydatów na studia uwzględniającą wielokryterialność oceny oraz grupowy charakter decydowania.
W części 3. prezentujemy system, którego ideę i funkcjonowanie weryfikowano w trakcie kwalifikacji kandydatów na MSM w roku akademickim 1994/95 i 1995/96. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu