BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Logistyka planowania produkcji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 79-84, bibliogr. 1 poz.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
Planowanie produkcji, Logistyka, Prognozowanie w procesach logistycznych
Production planning, Logistics, Forecasting in logistics processes
Abstract
Planowanie produkcji w nowych warunkach funkcjonowania firm stało się skomplikowanym procesem logistycznym wymagającym wykorzystania wszelkich technicznych środków, przede wszystkim informatycznych, bez których nie jest możliwe równoczesne operowanie wieloma informacjami gromadzonymi fizycznie w różnych miejscach. Z tego względu traci rację bytu traktowanie procesu planowania jako funkcji czystego zarządzania względnie jako procesu wyłącznie informatycznego. Wymagania czasowe i odpowiedzialność za podejmowane decyzje wymagają silnej integracji obu tych dziedzin, co podkreśla znaczenie logistyki w funkcjonowaniu firm. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Elementy rachunku ekonomicznego. Praca zbiorowa pod red. naukową Z. Hellwiga. Wyd. III, zmienione i rozszerzone. Warszawa: PWE 1985.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu