BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Andrzej
Title
Estymacja parametrów modelu conjoint analysis metodą monotonicznej analizy wariancji
Parameters Estimation in Conjoint Analysis Model with the Monotonic Analysis of Variance
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (1), 1998, nr 765, s. 50-55, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Metoda conjoint, Pomiar wieloczynnikowy, Analiza wariancji
Conjoint method, Conjoint analysis, Variance analysis
Note
summ.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu