BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymkiewicz-Dąbrowska Danuta (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie)
Title
Wpływ węglanów amonowych, magnezowych, potasowych i wapniowych oraz mocznika na rozpuszczalność Ca(H2PO4)2 . H20
Influence of Ammonium, Magnesium, Potassium, Calcium Carbonate and Urea on the calcium Phosphate Solubility
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 41-49, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Keyword
Związki chemiczne, Chemia, Chemia nieorganiczna
Chemical compounds, Chemistry, Inorganic chemistry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badano rozpuszczalność Ca(H2PO4)2. H2O w wodzie redestylowanej w temperaturze 20°C w układzie: Ca(H2PO4)2. H2O-węglan (amonu, magnezu, potasu, wapnia) lub mocznik - H2O.
Mocznik nie powodował zmian rozpuszczalności fosforanu jednowapniowego. Wszystkie zastosowane w badaniach węglany zmniejszały rozpuszczalność Ca(H2PO4)2 H2O w różnym stopniu:
(NH4)2CO3 NH4HCO3 ~ KHCO3 ~ K2CO3 < CaCO3 < MgCO3.

Zmiany rozpuszczalności fosforanu jednowapniowego byłyby tym większe, im większe zastosowano dawki soli W osadach pochodzących z badanych układów nic stwierdzono obecności żadnego krystalicznego fosforanu wapniowego trudniej rozpuszczalnego niż CaHPO4. 2H2O. (abstrakt oryginalny)

The solubility of Ca(H2PO4)2. H2O in redestilated water in the system: Ca(H2PO4)2 H2O - carbonate (of ammonium, magnesium, potassium, calcium) or urea - H2O was studied.
The experiments were carried out at 20°C. The urea didn't cause changes of solubility of Ca(H2PO4)2 H2O. All carbonates used in the experiments caused decrease of solubility of Ca(H2PO4)2. H2O in different degree:
(NH4)2CO3. NH4HCO3 ~ KHCO3 ~ K2CO3 < CaCO3 < MgCO3

The greater changes of solubility of Ca(H2PO4) 2. H2O were caused by bigger dosses of the salts In the sediments coming from experiments there were founded no crystalline forms of calcium phosphate which would be more difficult to dissolve than CaHPO4. 2H2O. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Akinremi O.O., Cho C.H.: Soil Sci. Soc. Am. J. 55, 959 /1991/.
 2. Black C.A.: Soil - plant relationships. N.Y. 558 /1968/.
 3. Bouldin D.R., Lehr J.H., Sample E.C.: Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 24, 464 /1960/.
 4. Cole C.V., Olsen R., Scott C.O.: Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 17, 352 /1953/.
 5. El-Zahaby E.M., Chien S.H., Savant N.K., Vlek P.L.G., Mokwunye A.U.: Soil Sci. Soc. Am. J. 737 /1982/.
 6. Giannimaras E.K., Koutsoukos P.G.: J.Colloid Interface Sci. 116 (2), 423 /1987/.
 7. Gibczyńska M.: Pr. Nauk. A.E. we Wrocławiu, 267, 196 /1984/.
 8. Hartikainen H.: Zeitschtrift fur Pflanzenemahrung und Bodenkunde. 152 (6), 435 /1989/.
 9. Holford I.C.R., Mattingly G.E.G.: Geoderma, 13, 247 /1975/.
 10. House W.A., Donaldson L.: J. Colloid Interface Sci. 112, (2), 309 /1986/.
 11. Koltgof I.M., Stenger W.A.: Objomnyj analiz t.2, Moskwa, 391 /1952/.
 12. Lindsay W.L.: Chemical equilibrium in soils N.Y. 197 /1979/.
 13. Łabętowicz J.: Czynniki zwiększające działanie nawozów. Seminarium Naukowe SGGW-AR W-wa., 60 /1989/.
 14. Mnkeni P.N.S., Mac Kenzie A.F.: Can. J. Soil. Sci. 65, 575 /1985/.
 15. Pena F., Torrent J.: Fert. Res. 23, 173 /1990/.
 16. Butler J.N.: Carbon dioxide equilibria and their applications /1982/.
 17. Szymkiewicz-Dąbrowska D.: Rocz. Glebozn. 44, (1/2), 29 /1992/.
 18. Wang H.D., Yuan T.L.: Proceedings-Soil and Crop Science Society of Florida. 48, 131 /1989/.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu