BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki), Miszczyński Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Komputerowa symulacja w harmonogramowaniu złożonych dyskretnych procesów produkcyjnych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 85-98, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
Organizacja procesów produkcyjnych, Symulacje komputerowe, Modele symulacyjne
Organization of production processes, Computing simulation, Simulation models
Abstract
Opisana wyżej symulacja przykładowego podsystemu jest ilustracją metody znajdowania bezpiecznych poziomów zapasów półproduktów wejściowych podsystemu produkcyjnego. Zastosowanie takiego postępowania do wszystkich podsystemów prowadzi do uzyskania czasów trwania czynności `{T_{a}, T_{b}, T_{c}, ..., T_{o}}` i ich rozkładów w sieci PERT opisującej cały analizowany proces produkcyjny. Możemy wygenerować harmonogram zadania produkcyjnego poprzez rozwiązanie takiej sieci, tj. oszacować oczekiwany termin rozpoczęcia pracy przez każdy podsystem produkcyjny. Oczywiste jest, że wszystkie statystyczne restrykcje wprowadzone podczas procesu symulacji mają istotny wpływ na niezawodność takiego harmonogramu. Taka sieć PERT może być analizowana i rozwiązywana na różne sposoby: od najprostszej analizy czasowej sieci stochastycznej do analizy kosztowo-czasowej z wykorzystaniem funkcji strat wynikających z nieterminowego wykonania zadania produkcyjnego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Buzacott J.A., Shanthikumar J.G.: Stochastic Models of Manufacturing Systems. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs 1993.
  2. Carter L.R., Huzan E.: A Practical Approach to Computer Simulation in Business. London: George Allen & Unwin Ltd 1973.
  3. Domański Cz.: Testy statystyczne. Warszawa: PWE 1990.
  4. Greń J.: Statystyka matematyczna Warszawa: PWN 1987.
  5. Miszczyńska D., Miszczyński M.: Symulacyjny model złożonego procesu produkcyjnego - cz. II. Łódź: Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ 1995. Discussion Papers 14/95. Opr. w ramach projektu badawczego KBN nr 1-P110-075-06.
  6. Naylor T. H.: Computer Simulation Experiments with Models of Economic System. New York: John Wiley & Sons 1971.
  7. Zieliński R.: Generatory liczby losowych. Programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych. Warszawa: WNT 1972.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu