BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siedlecka Urszula (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Siedlecki Juliusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Strategia rozwoju regionalnego Polski
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 115-131, rys., tab.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój społeczno-gospodarczy, Analiza taksonomiczna
Regional development, Regional development strategy, Social economic development, Taxonomic analysis
Abstract
Celem prowadzonych analiz jest więc ocena stopnia równomierności rozwoju regionalnego. Jeśli bowiem okaże się, że w kraju można wydzielić grupy województw wyraźnie najlepszych, województw przeciętnych i zdecydowanie najsłabszych, to niejako w sposób automatyczny wskazuje to na kierunki działań władz centralnych lub na strategię rozwoju gospodarczego i polityki regionalnej kraju.
Podstawowe zadanie realizowane w pracy przy pomocy metod taksonometrycznych i metod wielowymiarowej analizy porównawczej, to specyfikacja modeli przestrzennych oznaczająca podział Polski na grupy województw jednorodnych pod względem poziomu i struktury rozwoju społeczno-gospodarczego, ze wskazaniem na wzorce i strategie rozwoju dla każdej z grup. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu