BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpiot Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Portfele optymalne i suboptymalne - nieklasyczne miary ryzyka
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 141-150, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Systemy wspomagania decyzji grupowych
Keyword
Portfel akcji, Pomiar ryzyka, Ryzyko papierów wartościowych, Zarządzanie portfolio, Modele ekonometryczne
Equity portfolios, Risk measures, Securities risk, Portfolio management, Econometric models
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie własnej propozycji miary ryzyka papieru wartościowego. W dalszej części pracy zdefiniujemy zadanie decyzyjne określające optymalny i suboptymalny portfel. Propozycje teoretyczne zostaną zilustrowane badaniami empirycznymi. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czekaj J.: Zasady wyboru optymalnego portfela lokat. "Bank i kredyt" 1990 nr 10.
  2. Elton Е.J., Gruber M.J.: Modern portfolio theory and investments analysis. New York: J. Wiley and Sons 1991.
  3. Gołębiowska E., Kolupa M.: Praktyczny sposób wyznaczania portfela lokat. "Rynki i inwestycje finansowe" 1994 nr 4-5.
  4. Gołębiowska E., Kolupa M.: O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. "Przegląd Statystyczny" 1994 nr 1.
  5. Forlicz S.: Asymetria a skośność. "Przegląd Statystyczny"-1986 nr 1.
  6. Jajuga K.: Zarządzanie kapitałem.Wrocław: AE 1993.
  7. Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
  8. Markowitz H.M.: Portfolio selection. Efficient diversification of investments. New York: J. Wiley and Sons 1967.
  9. Sharpe W.F., Alexander G.J.: Investments. New York: Prentice Hall 1990.
  10. Ekonometryczne metody badania przyszłej stopy zysku papierów wartościowych. Praca naukowo-badawcza pod kierownictwem D. Kopańskiej-Bródki. Katowice: AE 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu