BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota
Title
Strategie bankowe w zakresie płynności finansowej
Strategies of Banks in Cash Flow Problems
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (3), 1996, nr 723, s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Strategia banku, Banki komercyjne
Financial liquidity, Banking strategy, Commercial banks
Note
summ.
Abstract
Celem tego opracowania jest:
- wskazanie teoretycznie możliwych rodzajów i wariantów bankowych strategii w zakresie płynności finansowej,
- pokazanie zróżnicowanych obszarów swobody decyzyjnej banków w kształtowaniu płynności finansowej na przykładach wybranych krajów,
- wskazanie zakresu tej swobody dla banków polskich na tle banków zachodnioeuropejskich. (fragment tekstu)

The article deals with the problem of cash flow (structural and current) of a commercial bank. The article presents Polish and foreign solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bitz M.: Bank und Boersenwesen. Muenchen: Vahlen Verlag 1981.
  2. Czekaj J.: Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Skierniewice: Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego 1991.
  3. Eilenberger G.: Bankbetriebswirtschaftslehre, Grundlagen- Internationale Banleistungen-Bank-Management. Muenchen Wien: R. Oldenbourg Verlag 1993.
  4. Jaworski J., Rrzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki, rynek, operacje, polityka. Warszawa: Poltext 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu