BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łucewicz Jacenta
Title
Kultura organizacyjna a zarządzanie kadrami
Organisational Culture and Human Resources Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (6), 1997, nr 754, s. 129-136, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i w praktyce
Keyword
Kultura organizacyjna, Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Organisational culture, Organisation and management, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Relacja między kulturą organizacyjną a zarządzaniem kadrami polega na tym, że do kultury organizacyjnej możemy zaliczyć te wszystkie narzędzia i sposoby oddziaływania, którymi posługuje się kadra kierownicza współczesnej organizacji, pod warunkiem że będą one uwzględniały potrzeby i wartości zatrudnionych pracowników.
Zaprezentowane w artykule elementy kultury organizacyjnej, jak i własne obserwacje upoważniają do stwierdzenia, iż kreowanie kultury organizacyjnej przez system zarządzania kadrami pozwala przedsiębiorstwom w warunkach transformacji wejść do gry rynkowej i w niej pozostać. (fragment tekstu)

In this paper the author presents the interdependence between organisational culture and human resources management. Definitions of both these terms are proposed. The author also outlines the results of own investigations between 1991 and 1996. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa 1993.
  2. Hofstede G.: Cultures and Organizations. Software of the Mind. London 1991.
  3. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa 1996.
  4. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa 1994.
  5. Listwan T.: Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław 1993.
  6. Mączyński J., Jago A., Reber G., Bonisch W.: Styl kierowania polskich i austriackich menedżerów. "Organizacja i Kierowanie" 1993 nr 3.
  7. Perrow Ch.: A Society of Organizations. "Theory and Society" 1991, nr 20, 725-762.
  8. Rokeach M.: The Nature of Human Values. New York 1973.
  9. Szambelańczyk J.: Uwarunkowania zarządzania kadrami w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego. [w:] Potencjał pracy w warunkach transformacji gospodarki w Polsce. Red. J. Orczyk Poznań 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu