BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński), Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński), Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Obszary badawcze oraz dorobek naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego w latach dziewięćdziesiątych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 29-33
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Formy dydaktyczne rachunkowości, Struktura organizacyjna, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Materiały konferencyjne
Teaching methods in accounting, Organisational structure, Financial accounting, Management accounting, Conference materials
Abstract
Ze względu na ograniczone łamy referatu w dalszym ciągu zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka prac badawczych Katedry. Zasadniczym obszarem badawczym jest rachunkowość finansowa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu