BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dotkuś Waldemar (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Budżetowanie - wybrane problemy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 34-38
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Narzędzia controllingu, Budżetowanie, Materiały konferencyjne
Controlling tools, Budgeting, Conference materials
Abstract
Ogrom pracy koncepcyjnej oraz analitycznej jaki wymagany jest podczas budżetowania skutecznie ogranicza możliwości stosowania tej metody w warunkach polskich. Bezpośredni kontakt z podmiotami na terenie makroregionu (Dolnego Śląska) dowodzi że, otoczenie zewnętrzne "wymusza" stosowanie procedur charakterystycznych dla budżetowania zerowego. Instrumentalne wsparcie ewidencji gospodarczej w fazie realizacji budżetowania (tj. zastosowanie wyznaczonych budżetów jako integralnej części ewidencji księgowej - co charakteryzuje wdrożoną formułę zarządzania jaką jest controlling) wymaga jednak nie tylko środków, ale i zmian w mentalności współzarządzających. Niekonwencjonalne sposoby ustalania budżetów angażujące specjalistów różnych zawodów znajduje coraz większą liczbę zwolenników. Niestety, taki sposób działania wymaga nie tylko czasu ale i znacznych środków finansowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Allan Austin L., Cheek L.M., Zero - Base Budgeting: A. Decision Package Manual, Wyd. AmaCom, A Division of American Management Associations, New York 1979.
  2. Kufel M.: Koszty przepływu materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych. Problemy budżetowania, ewidencji i kontroli. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1990 r.
  3. Pyhr P.A.: Zero - Base Budgeting, A Practical Management Tool for Evaluating Expenses, Wyd. John Wiley & Sons, New York 1973.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu