BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacprzak Kazimierz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
O statystycznym podobieństwie przekrojów klasyfikacyjnych kosztów przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 44-49, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Koszty w przedsiębiorstwie, Modele kosztów, Analiza korelacji, Materiały konferencyjne
Costs in companies, Cost models, Correlation analysis, Conference materials
Abstract
W podsumowaniu dotychczasowych rozważań należy stwierdzić, że proponowana w literaturze przedmiotu metodologia oceny zgodności różnych przekrojów grupowania kosztów daje pozytywne rezultaty w praktycznym zastosowaniu. Otrzymane rezultaty na podstawie tylko czterech przekrojów klasyfikacji kosztów dają się logicznie zinterpretować. Teza, że spośród wielu różnych układów klasyfikacyjnych kosztów można wyodrębnić podobne ich przekroje wydaje się uzasadniona. Wzbogacając materiał statystyczny o nowe przekroje kosztów, wyodrębnione według innych, omawianych kryteriów można by dokonać klasyfikacji ich na grupy podobne typologicznie. Dla wyodrębnienia podobnych kryteriów klasyfikacji kosztów mogą być wykorzystane procedury taksonomiczne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drury C.: Rachunek kosztów. PWN i Chapman i Hall, Warszawa 1996.
  2. Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. Finans-Servis, Zespół Doradców Finansowo- Księgowych, Spółka z o.o., Warszawa 1994.
  3. Nowak E.: Decyzyjne rachunki kosztów. PWN, Warszawa 1994.
  4. Nowak E.: Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1996.
  5. Nowak E.: Rachunek kosztów. Wydawnictwo Doradztwo Ekspert, Wrocław 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu