BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kes Zdzisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nowosielski Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Budżetowanie kosztów i przychodów w działalności badawczo-rozwojowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 62-65
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Budżetowanie, Koszty, Przychody, Sfera B+R w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne
Budgeting, Costs, Revenue, R&D in the enterprise, Conference materials
Abstract
Prace restrukturyzacyjne, a w szczególności wdrażanie controllingu, wymagają podejścia całościowego obejmującego swoim zasięgiem wszystkie ogniwa jednostki gospodarczej. Jednym z takich ogniw są komórki zajmujące się działalnością badawczo- rozwojową, których znaczenie będzie wzrastało, w związku z rynkowym i konkurencyjnym charakterem działalności przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu