BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
O dywersyfikacji oceny zdolności kredytowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 78-82, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Ocena zdolności kredytowej, Ryzyko kredytowe, Materiały konferencyjne
Credit rating, Credit risk, Conference materials
Abstract
Posiadanie zdolności kredytowej przez podmiot gospodarczy jest jednym z głównych warunków do udzielenia kredytu, nie może go skompensować nawet najatrakcyjniejsza forma prawnego zabezpieczenia kredytu. Przy omawianiu roli zagadnienia zdolności kredytowej w podjęciu decyzji kredytowej należałoby podkreślić fakt, że posiadanie jej przez przedsiębiorstwo jest koniecznym i nieodzownym warunkiem dostępu do kredytu, nie jest natomiast warunkiem wystarczającym do jego udzielenia. Drugim elementem branym pod uwagę jest poziom ryzyka kredytowego związanego z daną transakcją kredytową. Ograniczanie ryzyka w działalności banku stanowi odrębne bardzo ważne i szeroko omawiane w literaturze przedmiotu zagadnienie.
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw (kredytobiorców), jej zakres i szczegółowość zależy od wielu czynników. Dywersyfikacja powinna uwzględniać fakt, czy kredytobiorca (wnioskodawca) jest osobą fizyczną ubiegającą się o kredyt konsumpcyjny albo czy jest to podmiot gospodarczy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kopiński A., Controlling a zarządzanie produktami kredytowymi banku, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1995, nr 698, Finanse i Bankowość nr 2, ss. 53-57.
  2. Kopiński A., Problem oceny ryzyka kredytowego w aspekcie taksonomii, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 1994, nr 667, ss. 56-60.
  3. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  4. Wiatr M.S., Systemowe aspekty badania zdolności kredytowej (na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie), "Bank i Kredyt" 1994, nr 3
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu