BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uchman Jacek
Title
Zasiłki dla bezrobotnych - wybrane aspekty funkcjonowania
Unemployment Benefits - Some Selected Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (3), 1996, nr 723, s. 27-33, rys.
Keyword
Bezrobocie, Zasiłki dla bezrobotnych, Polityka społeczna państwa
Unemployment, Unemployment benefits, State social policy
Note
summ.
Abstract
Zasiłki dla bezrobotnych są formą zabezpieczenia społecznego przed utratą pracy i jej materialnymi konsekwencjami dla pracownika i jego rodziny. Można je więc uznać za element ubezpieczeń społecznych. Są jednak specyficznym elementem tych ubezpieczeń ze względu na charakter zjawisk, które obejmują. Są to zdarzenia losowe, które w dużym stopniu nie dadzą się przewidzieć. Firma ubezpieczeniowa, kalkulując wysokość składki, musiałaby uwzględnić różne rodzaje ryzyka odpowiadające trzem rodzajom bezrobocia, tzn. bezrobociu frykcyjnemu, cyklicznemu i strukturalnemu. Bezrobocie frykcyjne można najłatwiej przewidzieć, a przy tym jest krótkotrwałe. Z kolei dwa pozostałe rodzaje są trudne do prognozowania, zależą bowiem od postępu technicznego i od kształtowania się poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego. (fragment tekstu)

The article deals with some problems of unemployment benefits as a part of social insurance. This instrument is a part of labor market Policy too. Unemployment benefits in Poland which have changed lately, are the main instruments that are used to fight against unemployment. They are a passive from of labor market instruments. The majority of expenses on the fight with unemployment go to unemployment benefits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Atkinson A.B., Micklewright J.: Uneployment Compensation and Labor Market Transitions: A Critical Review. "Journal of Economic Literature" 1991 Vol. XXIX, Dec., s. 1688-1690.
  2. Golinowska S.: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Warszawa 1994, s. 103-115.
  3. Jackman R., Pissarides Ch., Savouri S.: Uneployment Policies. "Employment Policy" 1990 October, s. 473-475.
  4. Layard R., Nickell S., Jackman R.: Unemployment. Oxford 1992, s. 516.
  5. Mackiewicz-Golnik L.: Świadczenia ubezpieczeniowe w systemie świadczeń społecznych. [w:] Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i metody. Red. J. Chechliński, Warszawa 1989, s. 263-264.
  6. Magnuszewska-Otulak W.: Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w W. Brytanii. "Raport Beveridge'a" 1992 zesz. 3, s. 40-42 i 73-75.
  7. Szubert W.: Dzieje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Anglii. Warszawa 1936.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu