BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał
Title
Dylematy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej
The Way of Individual Income Taxation of Economical Activity
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (3), 1996, nr 723, s. 73-84
Keyword
Opodatkowanie dochodów, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Działalność gospodarcza
Taxation of income, Income tax, Individual income tax, Business activity
Note
summ.
Abstract
Możliwości wyboru formy opodatkowania decyduje sytuacja formalnoprawna podatnika i przychody osiągnięte w poprzednim roku podatkowym. Wybór ten determinują również przesłanki ekonomiczne, czyli możliwość minimalizowania obciążenia podatkowego. Dlatego też w grę wchodzą dwa rodzaje działań. Po pierwsze, jeżeli podatnika nie ograniczają przepisy administracyjne, to wybiera dowolną formę podatku, kierując się kryterium maksymalizacji zysku. Po drugie, przedsiębiorstwa mogą kształtować swoją sytuację formalnoprawną tak, aby wykorzystać najdogodniejszy sposób opodatkowania. W wypadku osób fizycznych istotne są również przesłanki psychologiczne, które ograniczają wpływ wyrafinowanej często kalkulacji ekonomicznej.
Przyjęte w polskim systemie podatkowym formy podatku dochodowego można rozpatrywać z punktu widzenia teorii opodatkowania i polityki gospodarczej państwa (aspekt makroekonomiczny) lub analizować ich opłacalność dla poszczególnych grup podmiotów gospodarczych. (fragment tekstu)

Phisical persons who manage an enterprise can pay income tax at the base of law or they can pay lump sum taxes. Their choice depends on the law situation and it also depends on financial effects connected with particular taxes. Firms, choosing an income tax form, have to take into account possibility of formation a tax sum and an appointed time to pay. Tax which is paid at the base of general rules make influence on costs and proceeds possible, while in case of ump sums tax management is very limited or it does not exist at all. For taxables an important thing is cost of making tax evidence, which is rather limited in lump sum taxes. Generally, the lump sum comparing with the general rules of taxation is much more easier and it does not require very complicated calculations. On the other hand its disadvantages are: automatism, unreality and risk of suffer a loss. Therefore it seems that in most cases more profitable for finance is taxation at the base of general rules. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gajl N.: Teorie podatkowe w świecie. Warszawa: PWN 1989.
  2. Gaudement P.M.: Finanse publiczne. Warszawa: PWE 1989.
  3. Gruszecki T.: Uwagi o zasadach maksymalizacji zysku. "Ekonomista" 1994 nr 5.
  4. Kotowicz J.: O przedsiębiorczości w okresie przejściowym. "Ekonomista" 1995 nr 1-2.
  5. Mastalski R.: Ryczałt w podatku dochodowym od osób fizycznych. "Monitor Podatkowy" 1994 nr 7.
  6. Sokołowski J.: Podatki bezpośrednie czy pośrednie? "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 661. Wyd. AE Wrocław 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu