BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pielichaty Edward
Title
Oprocentowanie na rynku finansowym jako determinanta kursów akcji na giełdzie
Interest of Financial Market as a Determinant of Market Price of Share on Stock Exchange
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (3), 1996, nr 723, s. 85-92, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Stopa procentowa, Kurs akcji
Financial markets, Interest rate, Share price
Note
summ.
Abstract
Kursy akcji ustalają się na podstawie relacji między popytem na akcje a ich podażą na rynku. Popyt i podaż są kształtowane przez różnorodne czynniki, które - ogólnie rzecz biorąc - można podzielić na:
- ogólnogospodarcze,
- branżowe,
- specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.
Wśród determinant ogólnogospodarczych wyróżnia się m.in. oprocentowanie na rynku finansowym, które bezpośrednio jest związane z polityką procentową państwa.
W kolejnych punktach niniejszego referatu zostaną omówione podstawowe problemy dotyczące zależności kursów akcji od oprocentowania lokat w bankach. Znajomość tych problemów wydaje się niezbędna do trafnej oceny efektywności aktywów finansowych w postaci papierów wartościowych. (fragment tekstu)

Market price of share is stabilized by relation between demand and supply of shares on market. Demand and supply are shaped by different factors: for general economy, for branch, and for specific enterprise.
This article is dedicated to problems of dependence between market price of shars and rate of interest of financial and capital market. It discusses the most important appliances of monetary policy and rate of interest of Central Bank. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Denckler H., Jobst P.: Geldverdienen an der Börse. Aktiengewinne sind keine Glückspiele. Herford 1989.
  2. Erhardt J.: Kursbestimmungrfaktorem am Aktienmarkt. München 1977.
  3. Krzyżkiewicz Z.: Podręcznik do nauki bankowości. Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 1994.
  4. Lang U.: Der Aktien-Berater. Kritische Einfürung fir den Anfänger und endlich ein Rezeptbuch für den Erfahrenen. Frankfurt/New York 1989.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu