BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta Wiesław
Title
Analiza punktu progowego w decyzjach inwestycji rzeczowych
Break-Even Analysis in Capital Budgeting Decision Making
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (3), 1996, nr 723, s. 101-104, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Inwestycje, Decyzje inwestycyjne, Inwestycje rzeczowe
Investment, Investment decisions, Real investments
Note
summ.
Abstract
Jedną z częściej stosowanych metod wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych jest analiza punktu progowego (break-even analysis). W metodzie tej analizuje się relacje między zyskownością a sprzedażą, mianowicie ustala się poziom sprzedaży, przy którym zyskowność osiąga wartość zerową. Wtedy wiadomo, że jeśli sprzedaż będzie wyższa od wartości punktu progowego, to projekt będzie korzystny i jego przyjęcie przyczyni się do wzrostu rynkowej wartości firmy. Najczęściej zyskowność jest określana przez relację zysku do kapitału, sprzedaży lub kosztów. Jednak w procesach decyzyjnych z obszaru inwestycji rzeczowych za zyskowność przyjmuje się inny miernik, mianowicie strumień gotówki (cash flow). W takim razie podstawową relację rozpatrywaną w analizie progowej określa uzależnienie teraźniejszej wartości netto przepływów gotówkowych od sprzedaży. (fragment tekstu)

Break-even analysis is using unidentifying main variables. In capital budgeting this analysis focuses on the relationship between present value of cash-flows and sales volume. The break-even point is the level of sales necessary to produce a NPV = 0 zł. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Block S.B., Hirt G.A.: Foundations of Financial Management. Homewood: IRWIN 1992.
  2. Schall L.D., Haley Ch.W.: Introduction to Financial Management. New York: McGraw-Hill 1980.
  3. Seitz N.E.: Capital Budgeting and Long-term Financing Decisions. Chicago: The Dryden Press 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu