BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszczak Marek
Title
Obciążenia podatkowe jako instrumenty zarządzania działalnością podmiotów gospodarczych
Tax Burden as an Instrument of Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (6), 1997, nr 754, s. 185-190, tab.
Issue title
Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i w praktyce
Keyword
Obciążenia podatkowe, System podatkowy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tax burdens, Tax system, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Przedstawia strukturę ekonomiczną polskiego systemu podatkowego. Oceniono w jakim stopniu polski system podatkowy jest zgodny ze standardami europejskimi i jakie dalsze dostosowania są konieczne.

The paper presents the economic structure of the Polish tax system. The tax incentives for changing company's financing decisions and capital structure are discussed. The author also assesses to what extent the Polish tax system conforms to the European standards and what further adjustments are necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-8604
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu