BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie stopą procentową w controllingu
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 95-99, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Stopa procentowa, Controlling, Obliczenia matematyczne, Materiały konferencyjne
Interest rate, Controlling, Mathematic calculations, Conference materials
Abstract
Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki zrodził potrzebę nowego spojrzenia na szereg różnych problemów pojawiających się w trakcie działalności przedsiębiorstwa. W rozwiązywaniu tych trudności może pomóc w znacznym stopniu szeroko rozumiany controlling, który obejmowałby nie tylko analizę odchyleń wielkości rzeczywistych od planowanych, ale także sposoby i metody służące osiągnięciu zamierzonych celów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1996.
  2. Hirt G.A., Block S.B.: Fundamentals of Investment Management, Irwin, Boston 1990.
  3. Van Home J.C.: Financial Market Rates & Flows, Prentice-Hall International, New Jersey 1990.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu