BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Mirosława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych jako źródło podejmowania decyzji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 105-111, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Sprawozdawczość, Przepływy pieniężne, Podejmowanie decyzji, Materiały konferencyjne
Reporting, Cash flows, Decision making, Conference materials
Abstract
Omówiono role i znaczenie sprawozdań z przepływu środków pieniężnych w procesie podejmowania decyzji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą wg ustawy o rachunkowości i wytycznych Ministra Finansów wg stanu prawnego na 01.01.1996 r., Ekspert Wrocław 1995.
  2. MacFarlane W.S.: Cash is the Keystone. Referat prezentowany podczas XIV Światowego Kongresu Rachunkowości, październik 1992, s. 7.
  3. Turczański T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Zeszyty Teoretyczne RN SKwP Nr 38 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu