BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowski Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wybrane zagadnienia analizy płynności finansowej banków komercyjnych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 112-117, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Banki komercyjne, Płynność finansowa, Strumienie pieniężne, Rentowność banków
Commercial banks, Financial liquidity, Cash flow, Profitability of banks
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z działaniami warunkującymi zdolność utrzymywania bezpiecznego poziomu płynności finansowej banku. Są to: analiza płynności składników bilansowych, klasyfikacja horyzontu planowania płynności finansowej, analiza cyklu depozytowo-kredytowego, podstawowe miary płynności finansowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Związek Banków Polskich; Warszawa 1992.
  2. Duszek D.: Planowanie strumieni pieniężnych w bankach komercyjnych. "Bank i Kredyt" 10/94.
  3. Grabczan W.: Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu bankiem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  4. Jakubaszek J.: Wybrane aspekty analizy płynności finansowej banków komercyjnych. "Bank i Kredyt" 1/93.
  5. Pietrewicz J., Sławiński A.: Rola rynku pieniężnego w zarządzaniu płynnością. "Bank i Kredyt" 6/95.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu