BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Major Arkadiusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wymagania związane z wdrożeniem systemu conrollingowego
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 118-121, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Wdrażanie systemów controllingu, Controlling, Materiały konferencyjne
Implementation of controlling systems, Controlling, Conference materials
Abstract
Implementacja rozwiązań controllingowych oraz ich wzajemne powiązanie w celu stworzenia spójnego systemu w przedsiębiorstwie jest procesem niezwykle żmudnym, wymagającym nakładu wielu sił i środków. Podstawową trudnością, z jaką stykają się zespoły wdrożeniowe, jest kompleksowość działań, jakie należy podjąć, by w sposób skuteczny opleść siecią controllingową wszystkie obszary przedsiębiorstwa. W ramach niniejszego opracowania w syntetyczny sposób zaprezentowana została problematyka wymagań w zakresie przekształcenia systemu planistyczno-kontrolnego przedsiębiorstwa, budowy specyficznego, wewnętrznego systemu informacyjno-sprawozdawczego, przebudowy systemu motywacyjnego oraz modyfikacji zachowań, systemów wartości i świadomości pracowników, a zatem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Goliszewski J.: Koordynacja systemu planowania i kontroli, [w:] "Przegląd Organizacji" 1990, nr 10.
  2. Haus В., Nowosielski S.: Kontroling a kontrakty menedżerskie w przedsiębiorstwie, [w:] "Przegląd Organizacji" 1995, nr 12.
  3. Vollmuth H.: Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1993.
  4. Wierzbicki K.: Kryteria systemu informacyjnego dla potrzeb controllingu, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1996, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu