BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maszczak Teresa (Zespół Szkół nr 2 w Lubinie)
Title
O informacyjnej funkcji rachunku kosztów
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 122-126, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Informacyjna funkcja rachunku kosztów, Rachunek kosztów, Materiały konferencyjne
Cost accounting information function, Cost accounting, Conference materials
Abstract
W podsumowaniu rozważań o informacyjnej funkcji rachunku kosztów należy stwierdzić, że pełni ona ważną rolę w zarządzaniu jednostką gospodarczą w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Fedak Z.: Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa 1962.
  2. Horngren Ch.T., Foster G.: Cost accounting, a managerial emphasis. Prentice Hall International Inc., 1991.
  3. Jarugowa A., Malc W., Sawicki K.: Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
  4. Leksykon rachunkowości. Red. E. Nowak, PWN, Warszawa 1996.
  5. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowa, cz. I i II, SKwP-COSZ, Warszawa 1995.
  6. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu