BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misińska Danuta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Znaczenie informacji zewnętrznej w rachunku kosztów i wyników
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 127-131, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Rachunek kosztów i wyników, Informacja, Materiały konferencyjne
Costs and results account, Information, Conference materials
Abstract
Informacje zewnętrzne z rynku i z systemu regulacyjnego państwa jeżeli są sprzeczne, dla rachunku kosztów i wyników nie są obojętne, bowiem powodują antynomię między krótko - i długo - okresowymi interesami podmiotu gospodarczego. Potrzeba wielowariantowego rachunku aby można było uwzględnić maksymalną ilość prawdopodobnych zmiennych wynikających z zewnętrznych informacji nie musi być uznana przez zarządy wszystkich przedsiębiorstw za niezbędną. Jedynie realne zagrożenia kontynuowania działalności podmiotu gospodarczego wymusza prowadzenie kompleksowego rachunku kosztów i wyników także planistycznego oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jarugowa A., Skowroński J.: Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Warszawa PWE 1986 r.
  2. Podstawy controllingu, pod red. E. Nowak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 1996 r.
  3. Sobańska I.: Dynamiczny rozwój rachunku kosztów w RFN w okresie powojennym (do 1980 r.). "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" Nr 38/1997 r.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu