BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Napiecek Remigiusz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Rachunek kosztów działań jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 136-139, rys., tab.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Rachunek kosztów działań, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne
Activity Based Costing (ABC), Enterprise management, Conference materials
Abstract
Ujmowanie kosztów wytworzenia według tworzących je działań i procesów, doprowadziło do wykształcenia nowych narzędzi sterowania kosztami i rentownością stosowanych coraz częściej w praktyce zachodnich przedsiębiorstw, określanych sformułowaniem Activity-Based Management (ABM), nazywane w dalszej części referatu zarządzaniem kosztami działań. Celem referatu jest przybliżenie rachunku kosztów działań jako nowej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mecimore Ch.D., Bell A.T.: Are we ready for fourth - generation ABC ?, Management Accounting, styczeń 1995, s. 22, 25.
  2. Szychta A.: Nowe metody rachunku kosztów. Nowa Europa, luty 1996, s. 6.
  3. Turney P.B.B.: Activity-Based Management Management Accounting, styczeń 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu