BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patorczyk-Pytlik Barbara (Akademia Rolnicza we Wrocławiu), Beliczyńska Krystyna (Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
Title
Wpływ wprowadzenia do gleby osadu i mączki fosforytowej na rozpuszczalność i przemieszczanie fosforu
The Influence of Introducing to the Soil Sewge Sludge and Rock Phosphate Meal on Availability and Translocation of Phosphorus
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 727, s. 200-205, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Chemia - nieorganiczne związki fosforowe : referaty i komunikaty na XVI Konferencję Naukową, Wrocław, wrzesień 1996
Keyword
Związki chemiczne, Chemia nieorganiczna, Nawożenie gruntów, Gleboznawstwo
Chemical compounds, Inorganic chemistry, Fertilization of land, Soil science
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki doświadczenia wazonowego dotyczącego wpływu osadu oraz dodatku do tego materiału mączki fosforytowej na zawartość fosforu rozpuszczalnego w glebie. Określono także przemieszczenie tego składnika w głąb gleby po 2 i 4 latach od zastosowania. Stwierdzono , że wprowadzenie do kwaśnej gleby lekkiej wysokich dawek osadów ściekowych prowadzić może do wymycia fosforu. (abstrakt oryginalny)

In this work are shown the results of pot experiment refining to influence of sewage sludge and addition to this material rock phosphate meal on contents of available phosphorus in the soil. There is also qualified the translocation of this component in the depth of the soil after 2 and 4 years after using. It is ascertained that introducing to acid light soil high doses of sewage sludge's can lead to washing away the phosphorus. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baran S. i wsp.: Zesz Probl. Post. Nauk Roln., z.409, 59, (1993).
  2. Bergmann W. i wsp.: Inst. f. Pfl. Jena (1966).
  3. Dechnik J., Chmielewska B.: Rocz. Glebozn., t. 39, 199, (1988).
  4. Diez T., Kalbfus W.: Agrobiol. Res 44, 1, 23, (1993).
  5. Kalembasa S. i wsp.: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., z. 421 a, 173, (1995).
  6. Lal R., Steward B.A.: Soil Degradation, v.11, 207, (1992).
  7. Munk H.: Landwirtsch. Forsch. 27/1,192 (1972).
  8. Roszyk E. i wsp.: Rocz. Glebozn., t.38, 3, 93, (1987).
  9. WiaterJ., Dębicki R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z.409, 65 (1993)
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu