BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadoma Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Gwarancje bankowe w obrocie zagranicznym jako forma współpracy banku z przedsiębiorstwem
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 140-142, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Gwarancje bankowe, Współpraca przedsiębiorstw z bankami, Materiały konferencyjne
Banking guarantee, Cooperation of companies with banks, Conference materials
Abstract
Omówiono zagadnienie gwarancji bankowych w obrocie zagranicznych i ich roli we współpracy banków z przedsiębiorstwami.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grzywacz J.: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Difin, Warszawa 1996.
  2. Jakubek M.: Prawo bankowe. Wprowadzenie. Zbiór przepisów. Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze Lublin 1997.
  3. Osada Z., Wędrychowski M.P.: Zabezpieczenie spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu