BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Model ekonometryczny jako instrument oceny poziomu kosztów przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 143-145
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Narzędzia zarządzania, Koszty w przedsiębiorstwie, Modele ekonometryczne, Materiały konferencyjne
Management tools, Costs in companies, Econometric models, Conference materials
Abstract
Poziom kosztów przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Poznanie tych czynników jest podstawowym warunkiem prawidłowości i trafności oceny poziomu ponoszonych kosztów. Zakres, kierunek i siła oddziaływania poszczególnych czynników są zazwyczaj bardzo różne. Powoduje to konieczność indywidualnego rozpatrywania wpływu każdego z wyszczególnionych czynników. Ponieważ jednakże poszczególne czynniki działają zazwyczaj jednocześnie, należy oceniać także łączny wpływ wszystkich wyróżnionych czynników.
Określenie wpływu różnych czynników na kształtowanie się kosztów zajmuje szczególne miejsce w ocenie poziomu kosztów. Prowadzenie takich badań wymaga posługiwania się odpowiednimi metodami pozwalającymi na dostarczenie obiektywnych informacji niezbędnych przy podejmowani decyzji. Niezwykle przydatne w tej dziedzinie są metody ekonometryczne, które pozwalają na przetworzenie pierwotnych informacji dotyczących kosztów i czynników wpływających na ich poziom w informacje, które mogą służyć diagnozie, planowaniu i podejmowaniu decyzji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu