BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechota Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rola rachunku kosztów w tworzeniu marketingowych strategii cenowych przedsiębiorstw amerykańskich
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 146-149, tab., rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Rachunek kosztów, Strategia marketingowa, Strategia cen, Przedsiębiorstwo zagraniczne, Materiały konferencyjne, Analiza kosztów, Analiza progu rentowności
Cost accounting, Marketing strategy, Pricing strategies, Foreign enterprises, Conference materials, Cost analysis, Break-even analysis
Abstract
Rachunek kosztów odgrywa w dzisiejszych przedsiębiorstwach coraz większą rolę. Szczególną rolę rachunek kosztów pełni w ustalaniu cen - jedynego instrumentu marketingowego, który tworzy przychody. Zwłaszcza w przedsiębiorstwach amerykańskich wiele metod ustalania cen bazuje na dokładnej analizie kosztów. Są to np.: metoda narzutu na koszty, metoda docelowej stopy zwrotu od kapitału, metoda marży na pokrycie. Sądzę, że bogate doświadczenia przedsiębiorstwa amerykańskich w tym kierunku nie powinny pozostać obojętne dla polskich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Aldag R.J., Stearns T.M.: Management. South-Western Publishing Co., Cincinnati 1987.
  2. Bovee C.L., Thill J.V., Marketing. Mcgraw-Hill, Inc 1992.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu