BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pielichaty Edward (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Ryzyko dźwigni operacyjnej a wycena kapitałów w banku komercyjnym
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 150-153, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Banki komercyjne, Ryzyko operacyjne, Kapitał bankowy, Wycena, Materiały konferencyjne
Commercial banks, Operational risk, Bank capital, Valuation, Conference materials
Abstract
Ryzyko operacyjne stanowi bezpośredni rezultat decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo, tj. decyzji dotyczących tego, na jaką skalę i w jakie rodzaje aktywów inwestować. Dźwignia operacyjna dotyczy więc struktury majątku przedsiębiorstwa oraz odzwierciedla stopień, w jakim majątek trwały i związane z nim koszty stałe są wykorzystywane w działalności przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jachna T., Sierpińska M.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa 1994.
  2. Jerzemowska M., Olzacka B.: Zastosowanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Teoretyczne SKwP nr 31/1995.
  3. Pazio W.: Jak gospodarować finansami. Warszawa 1994.
  4. Pielichaty E.: Dźwignia i ryzyko operacyjne w banku komercyjnym. "Bank i Kredyt" nr 9/1996.
  5. Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa. "Biblioteka Menedżera i Bankowca". Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu