BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piosik Andrzej (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Budżetowanie kosztów działalności marketingowej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 157-160, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Budżetowanie, Koszty działalności gospodarczej, Marketing, Materiały konferencyjne
Budgeting, Economic activities costs, Marketing, Conference materials
Abstract
Koszty związane z marketingiem przedsiębiorstwa są zaliczane w praktyce rachunkowości finansowej do kosztów ogólnego zarządu. Pragmatyka rachunkowości jak do tej pory nakazuje zaliczanie tych kosztów do grupy kosztów sprzedaży.
Analizowane tu problemy budżetowania dotyczą znacznie szerszego zakresu kategorii kosztowych aniżeli tych, które zaliczane są zgodnie z pragmatyka polskiej rachunkowości do kosztów sprzedaży. Proponuje się tu zatem stosować znaną w literaturze kategorię kosztów dystrybucji i działalności marketingowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (1994): A Handbook of Management Techniques. Kogan Page.
 2. Hooper C. (1989): Sales Promotion. "Marketing", Oct. 1989.
 3. Horngren C.T., Foster G., Datar S. (1994): Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Prentice Hall.
 4. Jones P.J. (1990): Ad Spending: Maintaining Market Share. "Harvard Business Review". January-February.
 5. Jutkins R. (1995): Budgeting for profits. "Direct Marketing", April.
 6. Koontz H., O'Donnel C., Weihrich H. (1984): Management. McGraw-Hill Book Company.
 7. Kotler P. (1994): Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Prentice- Hall International - Gebethner i Ska.
 8. Management Accountants' Handbook. Praca zbiorowa pod redakcją Kellera D.E., Bullocha J., Shultisa R.L., (1992), John Wiley & Sons, Inc.
 9. Matuszewicz J. (1995): Rachunek kosztów. Finans-Servis, W-wa.
 10. McNiven M.A. (1980): Plan for more productive advertising. "Harvard Business Review". March-April.
 11. Moscove S., Wright A. (1990): Cost Accounting with Managerial Applications. Houghton Mifflin Co.
 12. Pałka M. (1995): Zakładowy plan kont z komentarzem. Dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wyd. "Ekspert", Wrocław.
 13. Rayburn G.L. (1993): Cost Accounting, Using a Cost Management Approach. Richard D. IRWIN.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu