BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Polityka podatkowa a polityka przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 161-164, bibliogr. 2 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Polityka podatkowa, Polityka bilansowa, Materiały konferencyjne
Tax policy, Balance sheets policy, Conference materials
Abstract
Problem polityki przedsiębiorstwa powinien być rozpatrywany w wielu aspektach, j Gruntowne studium wymaga sięgnięcia nie tylko do nauki o przedsiębiorstwie, ale również socjologii, prawa i filozofii. Punktem wyjścia dla sformułowania polityki przedsiębiorstwa powinna być analiza dwóch pojęć: przedsiębiorstwo oraz polityka. W mowie potocznej oba słowa są używane bardzo często, np. w kontekście polityki gospodarczej rządu. Jednak dokładna analiza uwypukla złożoność obu pojęć. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bartscher S., Bromke P.: Einführung in die Unternehmungspolitik, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1993.
  2. Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu