BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako źródło informacji w zarządzaniu holdingiem
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 165-168
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Źródła informacji, Zarządzanie holdingiem, Materiały konferencyjne
Consolidated financial statements, Information source, Holding management, Conference materials
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobów prezentacji w bilansie i rachunku zysków i strat skutków konsolidacji stosowanych w rachunkowości łączących się podmiotów oraz możliwości wykorzystania danych zawartych w tych sprawozdaniach w zarządzaniu holdingiem. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Holmes G., Sugden A.: Interpreting Company Reports and Accounts, Woodhead - Faulkner Ltd., London 1990, s. 114.
  2. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996, s.9.
  3. Karczykowski A., Borkowska M.: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  4. Moonitz M., The Entity Approach to Consolidated Statements, The Accounting Review, 1942, nr 3.
  5. Remlein M., Sprawozdawczość finansowa holdingów, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1996, s. 147.
  6. Weber J., Cebrowska T., Rachunek strat i zysków, [w:] Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała 1993, s.146.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu