BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Stańda Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zmiany ról kierowniczych w polskich przedsiębiorstwach w procesie transformacji
The Change of Managerial Roles in Polish Enterprises in the Process of Transformation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 761, s. 64-70, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Role kierownicze, Kadra kierownicza, Materiały konferencyjne
Managerial roles, Managerial staff, Conference materials
Note
summ.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu