BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Leszek
Title
Przesłanki i uwarunkowania polityki wewnątrzregionalnej
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 753, s. 40-45
Issue title
Funkcje układu instytucjonalnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego
Keyword
Region, Polityka regionalna, Materiały konferencyjne
Region, Regional policy, Conference materials
Abstract
Zarówno w formułowaniu celów polityki wewnątrzregionalnej, jak i przy jej realizacji bardzo ważne jest, aby animować, przyciągać i włączać do współpracy i partnerstwa możliwie szerokie spektrum "aktorów" rozwoju regionalnego. Mając na uwadze konteksty regionalne i ich relacje ze środowiskiem zewnętrznym (poziom krajowy, międzynarodowy), wypracowywane formy współpracy i partnerstwa mają sprzyjać poszukiwaniu komplementarności działań na odcinkach działowo-branżowych z działaniami w układzie terytorialnym przy jednoczesnym uwzględnieniu koherencji i synergii różnych zewnętrznych i wewnętrznych instrumentów oddziaływania na gospodarkę. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brugger E.: Endogene Entwicklung. [w:] Raumentwicklung. T. 1/2. Bonn 1984.
  2. Ewers H.J., Wettmann R.W.: Innovationorientierte Regionalpolitik. Bonn 1986.
  3. Szlachta J.: Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej. Warszawa: Fundacja F. Eberta 1993.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu