BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zarządzanie strukturą walutową środków pieniężnych na polskim rynku walutowym
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 178-183, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Rynek walutowy, Ryzyko kursowe, Transakcje walutowe, Materiały konferencyjne
Foreign Exchange (FX), Exchange risk, Foreign Currency Transactions, Conference materials
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały tylko podstawowe problemy związane z procesem zarządzania strukturą walutową środków pieniężnych, ich szczegółowa analiza jest niemożliwa ze względu na ograniczony zakres opracowania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 roku - Prawo dewizowe.
 2. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1996 roku w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
 3. Baltrop Ch.J., McNaughton D.: Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. Tom II. Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa 1995.
 4. Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa 1993.
 5. Buckley A.: Multinational Finance. Prentice Hall International 1992.
 6. Hoyle J., Whitehead G.: Elements of Banking.
 7. Ian J.M. Ba, FCA: Accounting in the Foreign Exchange Market. London 1987.
 8. Lutkowski K.: Międzynarodowy system walutowy. Warszawa 1996.
 9. Małecki W.: Terminowe rynki finansowe. Warszawa 1992.
 10. Pietrzak E.: Międzynarodowe operacje walutowe. Warszawa 1992.
 11. Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. Warszawa 1996.
 12. Soroczyński S., Stachowicz J.: Kontrakty futures i opcje. Kraków 1994.
 13. Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu