BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtys Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Papiery wartościowe i ich wycena w bilansie
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 763, s. 189-193
Issue title
Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową nt. "Rachunkowość a controlling II - rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi", Polanica Zdrój, 13-14 października 1997
Keyword
Papiery wartościowe, Wycena papierów wartościowych, Materiały konferencyjne
Securities, Valuation of securities, Conference materials
Abstract
Wyjaśniono pojęcie papierów wartościowych oraz omówiono ich wycenę bilansową.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Obrót papierami wartościowymi, Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 1990, s.
  2. Księżopolski B.: Prawo papierów wartościowych, Fundacja Rozwoju AE we Wrocławiu 1992, s.7.
  3. Fedak Z., Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. Rachunkowość. Zeszyt specjalny. Zamknięcie roku 1996.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu