BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błocian Dorota
Title
Sposoby oddziaływania instytucji biorących udział w procesie restrukturyzacji regionów depresji na przykładzie miasta i gminy Nowa Ruda
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1997, nr 753, s. 123-134
Issue title
Funkcje układu instytucjonalnego w kreowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego
Keyword
Restrukturyzacja regionów, Region depresyjny, Rozwój regionalny, Materiały konferencyjne
Regional restructuring, Regions of depression, Regional development, Conference materials
Country
Nowa Ruda
Abstract
Rejony uprzemysłowione to te obszary, które wskutek industrializacji ulegają planowym, dynamicznym przemianom gospodarczym, zmierzającym do wytworzenia odpowiednio rozwiniętego organizmu przemysłowego. Ich powstanie i rozwój jest wynikiem przestrzennego zagospodarowania regionów. Na terenach uprzemysłowionych przyczyną bezrobocia jest załamanie się głównej gałęzi przemysłu w regionie (w tym przykładzie - przemysłu górniczego). W gospodarce rynkowej przemysł górniczy nie może być ciągle dotowany przez państwo. Okazało się, że wydobycie węgla (ze względu na jego niskie ceny na rynku międzynarodowym oraz drogi proces wydobycia) jest nierentowne. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu