BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zielińska-Chmielewska Anna (Poznań University of Economics, Poland), Malinowska Paulina (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Pricing Strategies of Sunscreens Based in Polish Cosmetics Market
Strategie cenowe produktów promieniochronnych na przykładzie polskiego rynku kosmetycznego
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 2, s. 40-47, wykr., rys., bibliogr. 12 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Cena produktu, Strategia cen, Kosmetyki, Przemysł kosmetyczny
Product price, Pricing strategies, Cosmetics, Cosmetic industry
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem niniejszego artykułu była analiza średnich cen produktów promieniochronnych podzielonych na: a) produkty promieniochronne uniwersalne i dla dzieci, b) produkty promieniochronne z niskim faktorem SPF, c) ze średnim faktorem SPF, d) z wysokim i bardzo wysokim faktorem SPF oraz e) produkty promieniochronne przeznaczone dla dzieci. Wszystkie analizowane produkty były oferowane przez dziesięciu producentów działających na polskim rynku kosmetycznym. Polski rynek kosmetyczny jest rynkiem dużym, i ze względu na silną walkę konkurentów o utrzymanie dotychczasowych lojalnych oraz pozyskanie nowych klientów, bardzo chłonnym. Silna konkurencja pozytywnie wpływa zarówno na rozszerzenie palety oferowanych produktów oraz na ich dużą różnorodność. Krajowi konsumenci mają wysokie wymagania względem produktów promie-niochronnych, które mają charakteryzować się zarówno wysoką jakością, jak i niską ceną. Stąd też, głównym powodem powstania niniejszego artykułu była ocena wykorzystanych strategii cenowych przez producentów kosmetyków promieniochronnych na polskim rynku kosmetycznym. Wyniki analizy wskazują, że do głównych stosowanych strategii zalicza się: strategię zbierania śmietanki, strategię penetracji cenowej, strategię lidera straty oraz strategię przywództwa cenowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to analyse the average price of sunscreens available on Polish cosmetics market in order to asses used pricing strategies by 10 operating companies. Polish cosmetics market is a very large, and because of the ongoing battle to hold on loyal but at the same time win new clients, a profitable one. Strong inside competition on domestic market broadens and expands the range and diversity of cosmetic products. Polish consumers increasingly expect high-quality cosmetics at relatively low prices. That is the main reason why the examination of used pricing strategies is so important and taken under deep consideration in this article. The results showed that dominant stralegies are: skimming pricing, penetration pricing, loss leader and price leadership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. http://www.rynekkosmetyczny.pl
 2. Piechocińska K. (2005) Rynek sprzedaży detalicznej wybranych kategorii kosmetycznych, Kosmetyki i Biznes, 5 (24), 7-8.
 3. Sztolcman T., Puakowski R., Janowicz R. (2003) Rynek chemii gospodarczej i kosmetyków, Poradnik Handlowca, l (http://www.poradnikhandlowca.com.pl)
 4. Dyrektywa Rady 76/768/EEC z 27 lipca 1976 r.
 5. Goć K., Ratajczak J. (2006) Rynek kosmetyków, Poradnik Handlowca, 6 (http://www.poradnikhandlowca.com.pl).
 6. Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa, 2007.
 7. Nielsen - Badanie Sun Care 2008/2009/2010.
 8. Bender S. (2011 ) Pielęgnacja ciała, Wyd. MedPharm Wrocław.
 9. http://www.BusinessDictionary.com
 10. Monroe Kent (2003) The Pricing Strategy Audit, Cambridge Strategy Publications, 40-41.
 11. Kotler Philip, Armstrong Gary (2010) Principles of Marketing 13E, Pearson Prentice Hall, 293.
 12. Nagle Thomas, Holden Reed (2002) The Strategy and Tactics of Pricing, Pearson Prentice Hall, 84-104.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu